A residential house

XVIII əsrin yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olub. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra uzun illər baxımsız qalmışdır. Hazırda yaşayış üçün yararsızdır.

An architectural monument of the 18th century. Was neglected for many years after Shusha was occupied and became unfit for living.  

Other Historical Monuments