Pənahəli xan (1693-1763)

About Shusha

Qarabağ xanlığının banisi,  Pənahəli xan Cavanşir Qarabağın məşhur Cavanşir nəslindən idi. O 1693-cü ildə anadan olmuşdur.

Görkəmli sərkərdə və dövlət xadimi kimi şöhrət qazanmışdır.

Onun hakimiyyəti dövründə böyük miqyaslı tikinti və quruculuq işləri aparılmış Şahbulaq qəsri, Əsgəran qalası inşa olunmuşdur.

Lakin gördüyü işlər içərisində ən önəmlisi 1750-ci ildə inşasına başladığı və ilk öncə Pənahabad daha sonra isə Şuşa adlandırılmış şəhər-qalası olmuşdur.

Şuşanın mədəniyyət xadimləri