Application for admission

Submit your complaints and suggestions
Please apply
Name, Father's name, surename Position admission days admission HOURS
  • ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları və onların ailə üzvləri, Şəhid ailələrinin üzvləri, Qarabağ müharibəsi əlilləri və digər imtiyazlı vətəndaşlar qəbul günlərindən asılı olmayaraq müraciət etdikləri vaxt növbədənkənar qəbul olunurlar.

APPLICATION FOR ADMISSION
News