Mir Mövsüm Nəvvabın qəbirüstü abidəsi

XX əsrin yerli əhəmiyyətli xatirə abidəsidir. İnventar nömrəsi: 5695

XX əsrin yerli əhəmiyyətli xatirə abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra dağıdılmışdır. Şuşa şəhəri işğaldan azad ediləndən sonra yenidən bərpa edilmişdir. İnventar nömrəsi: 5695

Другие Исторические Памятники