Seyidli məscidi

XVIII əsrin yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 5151

Seyidli məhəlləsinin məscidi. Şuşada olan digər məhəllə məscidləri kimi azan vermək üçün nəzərdə tutulan binanın damında quraşdırılmış güldəstəsi olub. İşğaldan sonra uzun illər ərzində baxımsız qalan məscid binasının güldəstəsi sökülmüş, bina möhkəm zədələnmişdir.

Другие Исторические Памятники