Nəcəf bəy Vəzirovun evi

XVIII əsrin yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 5144

Azərbaycanda feodal-patriarxal quruluşa qarşı çevrilmiş maarifçilik hərəkatının genişlənməsində yaxından iştirak etmiş Nəcəf bəy Fətəli bəy oğlu Vəzirovun evi. XIX əsrin yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra möhkəm zədələnmişdi. Hazırda yarıuçmuş durumdadır.

Другие Исторические Памятники