Qanunvericilik

QANUNVERİCİLİK
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmişdir.

15 Yanvar 2023
Xəbərlər