Şəmsi Bədəlbəyli (1911-1987)

Azərbaycanın tanınmış rejissoru, teatr rəhbəri Şəmsi Bədəlbəyli 1911-ci ildə Şuşada ziyalı ailəsində doğulub. Atası Bədəl bəy Bədəlbəyli, əmisi Əhməd Ağdamski (Bədəlbəyli) milli dram və musiqi teatrımızın dirçəlişində rol oynamışdır.

Bədəl bəy həm müəllimlik edir, həm də aktyor kimi səhnəyə çıxır, operetta, opera və dram əsərlərinin tamaşalarında oynayırdı. Orta məktəbi bitirəndən sonra o, atasının yolu ilə gedərək Bakı Pedaqoji Texnikumunda təhsil alıb.

Tələbə vaxtı həvəskar aktyor kimi tamaşalarda oynayan Şəmsi Bədəlbəyli 1927-ci ildə  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının xalq çalğı alətləri sinifinə daxil olub. Tələbə olarkən Milli Dram Teatrının kiçik orkestrində tar çalıb. Yaş fərqlərinə baxmayaraq, burada dramaturq Cəfər Cabbarlı, aktyor-rejissor İsmayıl Hidayətzadə ilə, rejissor Aleksandr Tuqanovla dostluq edib. 1932-ci ildə rejissor assistenti kimi bir neçə tamaşanın hazırlıq prosesində iştirak edib.

Onun sənət qabiliyyətini nəzərə alan Xalq Maarif Komissarlığı 1933-cü ildə Moskvaya təhsil və təcrübə almağa göndərib. Rejissorun sənət müəllimləri böyük sənətkarlar Kote Marcanaşvili və Aleksey Popov olub. Moskvadakı Malı Teatrda tamaşaya hazırlanan Fridrix Şillerin "Don Karlos" tamaşasında rejissor assistenti kimi çalışıb. Təhsilin başa vurub Bakıya qayıdan Şəmsi Bədəlbəyli Akademik Milli Dram Teatrının rejissor heyətinə işə götürülüb və 1941-ci ilə qədər bu kollektivdə çalışıb. Daha sonralar "Gənc işçi" qəzetində işləyən, teatrşünas kimi də fəaliyyət göstərən Şəmsi Bədəlbəyli "Vətən yolunda" qəzetinin əməkdaşı kimi İranın Təbriz şəhərinə ezam edilib.

Qəzetdə mədəniyyət mövzusunda məqalələr yazan Bədəlbəylinin Təbrizdə teatr həvəskarları ilə Üzeyir bəyin "Arşın mal alan", Zülfüqar Hacıbəylinin "Əlli yaşında cavan" operettalarını tamaşaya hazırlayıb. Şəmsi Bədəlbəylinin tamaşaları əlvan cazibədarlığı, koloritli forma həlli, həssas musiqi duyumu, aktyor ansamblı ilə səciyyəvi idi.

Digər tarixi şəxsiyyətlər
PƏNAHƏLİ XAN (1693-1763) PƏNAHƏLİ XAN (1693-1763)

Qarabağ xanlığının banisi, Pənahəli xan Cavanşir Qarabağın məşhur Cavanşir nəslindən idi

Hamısını Oxu
MOLLA PƏNAH VAQİF (1717-1797) MOLLA PƏNAH VAQİF (1717-1797)

Vaqif 1717-ci ildə Qazax yaxınlığındakı Salahlı kəndində anadan olmuşdur.

Hamısını Oxu
Qasım bəy Zakir (1784-1857) Qasım bəy Zakir (1784-1857)

Qasım bəy Zakir 1784-cü ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdur.

Hamısını Oxu
Xurşidbanu Natəvan (1832-1897) Xurşidbanu Natəvan (1832-1897)

Natəvan 15 avqust 1832-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur.

Hamısını Oxu
Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918) Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918)

Mir Möhsün Nəvvab 1833-cü ildə Şuşada Hacı Seyid Əhmədin ailəsində doğulmuş və bütün ömrü boyu doğma şəhərindən kənara çıxmamışdır.

Hamısını Oxu
Cabbar Qaryağdıoğlu (1861-1944) Cabbar Qaryağdıoğlu (1861-1944)

Cabbar Qaryağdıoğlu 1861-ci ildə Şuşada Seyidli məhəlləsində anadan olmuşdur.

Hamısını Oxu
Firudin bəy Köçərli (1863- 1920) Firudin bəy Köçərli (1863- 1920)

Firudin bəy Köçərli 26 yanvar 1863-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olub.

Hamısını Oxu
Əhməd bəy Ağaoğlu (1869- 1939) Əhməd bəy Ağaoğlu (1869- 1939)

Görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir.

Hamısını Oxu
Üzeyir Hacıbəyov (1885-1948) Üzeyir Hacıbəyov (1885-1948)

Üzeyir Hacıbəyov 18 sentyabr 1885-ci ildə anadan olub.

Hamısını Oxu
Yusif Vəzir Çəmənzəminli (1887- 1943) Yusif Vəzir Çəmənzəminli (1887- 1943)

Yusif Vəzir Çəmənzəminli 1887-ci il sentyabrın 12-də Şuşa şəhərində dünyaya gəlib.

Hamısını Oxu
Murtuza Məmmədov/Bülbül (1897-1961) Murtuza Məmmədov/Bülbül (1897-1961)

Bülbül 22 iyun 1897-ci ildə Şuşa yaxınlığında Xanbağı adlanan yerdə anadan olmuşdur.

Hamısını Oxu
Xan Şuşinski (1901-1979) Xan Şuşinski (1901-1979)

Xan Şuşinski 1901-ci ildə avqust ayının 20-i Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.

Hamısını Oxu
Niyazi (1912-1984) Niyazi (1912-1984)

Niyazi Zülfüqar oğlu Tağızadə–Hacıbəyov 1912-ci ildə avqustun 20-də anadan olmuşdur, əslən şuşalıdır.

Hamısını Oxu
Rəşid Behbudov (1915-1989) Rəşid Behbudov (1915-1989)

1915-ci il dekabrın 14-də anadan olmuşdur, əslən şuşalıdır.

Hamısını Oxu
Soltan Hacıbəyov (1919-1974) Soltan Hacıbəyov (1919-1974)

Soltan Hacıbəyov 1919-cu il may ayının 8-də Şuşada anadan olub.

Hamısını Oxu