Behbudovların evi

XVIII century’s essential architectural monument. İnventory number: 370

XVIII əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra uzun illər baxımsız qalmışdır.  İnventar nömrəsi: 370

Other Historical Monuments