Xan sarayı

XVIII century’s essential architectural monument. İnventory number: 364

XVIII əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Saray Mehdiqulu xan tərəfindən tikilmişdir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra uzun illər baxımsız qalmışdır. İnventar nömrəsi: 364

Other Historical Monuments