A residential house

It is located in Mamayi quarter. It is an architectural monument of the 19th century. Was severely damaged during the years of occupation. Was restored shortly after Shusha was liberated.

Mamayı məhəlləsində yerləşir. XIX əsr memarlıq abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra zədələnmişdir. Şuşa şəhəri işğaldan azad ediləndən sonra bərpa edilmişdir. Hazırda tikilidə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialı fəaliyyət göstərir.

Other Historical Monuments