Gəncə qapısı

XVIII century’s essential architectural monument. İnventory number: 356

Şuşa qalasının üç əsas qapısından biri olmaqla qalanın şimal tərəfində yerləşir. Günümüzə çatmış yeganə şəhər qapısıdır. Şuşa şəhəri işğal altında olduğu dövrdə qala da möhkəm dağıntılara məruz qalmışdır. Şəhər azad edildikdən sonra qalanın böyük hissəsi bərpa edilmişdir. İnventar nömrəsi: 356

Other Historical Monuments