Haji Yusifli quarter spring

An architectural monument of the 19th century. It is located in Haji Yusifli quarter. The following words are written on the stone inscription of the spring: "The spring was built by a local resident named Jamshid bey ibn Aghalar bey in memory of his father Aghalar bey." After the occupation of Shusha, the spring was completely destroyed and no traces remained to date.

XIX əsr yerli memarlıq abidəsidir. Hacı Yusifli məhəlləsində yerləşir. Bulağın üzərində mövcud olmuş daş kitabədə bu sözlər yazılmışdır: “Bulaq Cəmşid bəy ibn Ağalar bəy adında yerli sakin tərəfindən atası Ağalar bəyin xatirəsinə tikilmişdir”. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra bulaq tam dağıdılmışdır, hazırda mövcud deyil.

Other Historical Monuments