Qazançı kilsəsi

XIX century’s essential architectural monument. İnventory number: 358

XIX əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 348

Other Historical Monuments