Cəfərqulu ağanın yaşayış evi

XVIII əsrin yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 5038

XVIII əsrin yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra bağça kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bina müəyyən zədələr görsə də, kafi vəziyyətdədir. İnventar nömrəsi: 5038

Other Historical Monuments