Qasım bəy Zakirin evi

XVIII century’s essential architectural monument. İnventory number: 368

XVIII əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olub. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra erməni işğalçıları tərəfindən tamamilə dağıdılmışdır. Hazırda mövcud deyil. İnventar nömrəsi: 368

Other Historical Monuments