A spring

The spring named after the poetess Khan gizi Khurshidbanu Natavan as it was built at the expense of the funds allocated by her. It was built in 1873 by bringing water from the surrounding mountains through clay pipes. Until this time, there was a constant water shortage in Shusha. After this spring was built, the city's water needs were almost fully met. The spring was also badly damaged during the years of occupation. The water supply to the spring was damaged, the decor elements made of local marble stones were dismantled and stolen, and the taps of the spring were removed. The bas-relief on the walls of the spring, the composition dedicated to the poetess and the poems of the poetess herself, were destroyed by the Armenian invaders.

Azərbaycan şairəsi Xan qızı Xurşidbanu Natəvanın vəsaiti hesabına inşa edilmiş və şairənin adını daşıyan bulaq. 1873-cü ildə suyu ətraf dağlardan gil borular vasitəsilə çəkilməklə inşa edilmişdir. Bu vaxta qədər Şuşada daim su qıtlığı yaşanıb. Su çəkiləndən sonra şəhərin suya olan tələbatı demək olar ki, tam ödənilmişdir. Bulaq da işğal nəticəsində möhkəm zədələnmişdir. Bulağa gələn su kəsilmiş, üərində olan yerli mərmər daşlardan hazırlanmış dekor elementlər sökülərək oğurlanmış, bulağın kranları sökülərək aparılmışdır. Bulağın kənarlarında, divarda olan barelyef, şairəyə həsr olunan və şairənin özünün şeirləri yazılmış kompozisiya ermənilər tərəfindən məhv edilmişdir.

Other Historical Monuments