Firudin bəyin evi

XVIII century’s essential architectural monument. İnventory number: 371

XVIII əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra dağıdılmışdır. Hazırda xarabalıqları qalıb. İnventar nömrəsi: 371

Other Historical Monuments