A residential house

It is located in Mamayi quarter. It is an architectural monument of the 19th century. After the occupation of Shusha city, they were completely destroyed

Mamayı məhəlləsində yerləşir. XIX əsr memarlıq abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra tam dağıdılmışdlr.

Other Historical Monuments