Qazançı kilsəsi

XIX əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 358

XIX əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 348

Digər tarixi abidələr