Mir Möhsün Nəvvabın evi

XVIII əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 372

Şuşa şəhərində yaşayıb-yaratmış şair, rəssam, astronom, ədəbiyyatşünas, nəqqaş, tarixçi, xəttat və musiqişünas azərbaycanlı alim, XIX əsrin ortalarında Azərbaycanın hər yerində kapitalist münasibətləri cücərən və yeni təfəkkür yaranan bir zamanda orta əsrlərə məxsus elmi biliklər sisteminə sahib ensiklopediyaçı alim - Mir Möhsün Nəvvabın evi. Mamayı məhəlləsində yerləşir. XVIII əsr memarlıq abidəsidir. İşğal zamanı möhkəm zədələnib. Şuşa şəhəri işğaldan azad ediləndən sonra bərpa edilməsi planlaşdırırlır.

Digər tarixi abidələr