Fərəməzovların yaşayış evi

Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 5169

Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra dağıdılmışdır. Hazırda xarabalıqları qalıb. İnventar nömrəsi: 5169

Digər tarixi abidələr