Seyid Şuşinskinin evi

XIX əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 366

Şəhərin Seyidli məhəlləsində yerləşir. XVIII əsrdə inşa edilib. Ötən əsrin birinci yarısında ev baxımsız qalmış və müəyyən qədər dağılmışdır. Sonradan ev təmir edilmiş və Şuşa şəhəri işğal edilənədək evdə sakinlər yaşamışdır. Evin üzərində xatirə lövhəsi mövcud olub. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra bu ev də uzun illər baxımsız qalmışdır.

Digər tarixi abidələr