“Laçın” su anbarı

XIX əsrin yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 5051

XIX əsr yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnşasına 1893-cü ildə yerli tacirlərin sifarişi əsasında başlanılıb. Şəhərə ətraf bulaqlardan boru vasitəsilə çəkilən su bu kimi anbarlarda toplanaraq paylanırdı. İşğal zamanı möhkəm zədələnmişdir.

Digər tarixi abidələr