Bulaq (Təzə məhəllə)

XIX əsrin yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 5044

Mehmandarovların yaşayış kompleksinə daxildir. XIX əsr memarlıq abidəsidir. Təzə məhəllədə yerləşir. 1899-cu ildə Məşədi Mirzə Mustafa bəy Mehmandarov və Qasım bəy Mehmandarovun vəsaiti hesabına inşa edilib. Bulağın üzərindəki daş kitabələrdə “Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Muhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn” sözləri yazılmışdır. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra daş kitabələr məhv edilmiş, bulağa gələn su kəsilmişdir.

Digər tarixi abidələr