Kəblə Yusifin yaşayış evi

Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 5155

Yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra uzun illər baxımsız qalmışdır. İnventar nömrəsi: 5155

Digər tarixi abidələr