Xanlıq Muxtar karvansarayı

XVIII əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 352

XIX əsr memarlıq abidəsidir. Karvansara Şuşa şəhərində XVIII əsrdə Xanlıq Muxtar tərəfindən tikilmişdir. Xanlıq Muxtarla bağlı tarixdə yazılı çox məlumat olmasa da, Xan sarayında xidmət etmiş, şəhərin hörmətli şəxslərindən olduğu bilinir. XIX əsrin sonlarına yaxın Şuşada fəaliyyət göstərən çoxsaylı karvansaradan biri də Xanlıq Muxtar karvansarası idi. Şəhər 1992-ci ildə ermənilər tərəfindən işğal edildikdən sonra karvansara binasının bir hissəsi tam dağıdılmışdır. Günümüzə binanın Bazarbaşı adlanan meydanına baxan hissəsi qalmışdır. Şuşa şəhəri işğaldan azad ediləndən sonra binanın bu fraqmentinin bərpa edilməsi planlaşdırılır.

Digər tarixi abidələr