Yuxarı məscid mədrəsəsi

XVIII əsrin ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 360

Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin mədrəsəsi. XVIII əsr memarlıq abidəsidir. Şuşanın memarlıq üslubunda inşa edilmiş mədrəsə binası məscidin binasının əhatəsində tikilmiş və bir növ məscidin qarşısında daxili sahə yaratmışdı. Sovetlər dönəmində mədrəsə binasının məscidin qarşısındakı hissəsi məscidin qarşısının açılması məqsədi ilə sökülmüşdür və günümüzə mədrəsə binasının yalnız bir qanadı gəlib çatmışdır. Sovetlər dönəmində binadan müxtəlif təyinatlar üzrə istifadə edlimişdir. İşğal zamanı bina erməni terrorçuları tərəfindən möhkəm dağıntılara məruz qalmışdır. Şuşa şəhəri işğaldan azad ediləndən sonra bina bərpa edilmişdir.

Digər tarixi abidələr