Ağadədəli məhəlləsinin bulağı

XIX əsrin yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. İnventar nömrəsi: 5050

XIX əsr memarlıq abidəsidir. Ağadədəli məhəlləsində yerləşir. Şuşa şəhəri işğal ediləndən sonra bulağın üzərindəki daş kitabə məhv edilmiş, bulağa gələn su kəsilmişdir.

Digər tarixi abidələr